X-doria Defense 360°全方位超薄殼

產品特性

 

‧美國知名品牌 X-doria 道瑞 
‧背蓋為霧面噴砂設計,襯托質感 
‧前方保護蓋具備觸控功能的專利設計  
 

 

 更多詳情請至 Mobile02 


back